Expo ‘Identiteit’ @ Oujda 2016

Foto expo “Identiteit” te Oujda

 19-23 oktober 2016

Na een lange periode van intensief contact, artistieke bespiegelingen en vooral veel enthousiasme van alle betrokkenen was het eindelijk zover: de foto expo die in juni plaats vond in het Gravenhof te Hoboken reisde naar Oujda!

Reeds twee jaar werken we samen rond artistieke uitwisseling met onze partnerschool, het Lycée Mehdi ben Barka te Oujda, waarmee we ook een Scholenband[1] hebben.

In een eerste fase hebben we gewerkt aan kennismaking en afbakening van het project, en na een bezoek aan onze partners te Oujda hebben wij in april 2015 een Marokkaanse delegatie mogen ontvangen bestaande uit de directeur, 2 leerkrachten toegepaste kunsten alsook enkele erg gemotiveerde leerlingen. Zij hebben de artistieke parels van Antwerpen leren kennen, hebben tevens deelgenomen aan de ateliers in onze academie en kennis gemaakt met onze leerkrachten en leerlingen.

 In de huidige fase zijn zowel de jongerenateliers (12j – 18j) van Oujda als die van Hoboken enthousiast gestart met een fotoproject rond het overkoepelende thema “identiteit”, met als subthema’s: nest, grenzen, toekomst. De jongeren namen snapshots uit hun dagelijkse omgeving die hun identiteit weerspiegelt.

Een selectie van deze snapshots vormen deze boeiende expo. Welke verschillen zijn er? Maar ook, en misschien nog boeiender: welke gelijkenissen treffen we aan in de manier waarop jongeren de wereld en zichzelf definiëren? Doorheen hun foto’s hebben de jongeren getracht de verschillende lagen van hun identiteit te visualiseren.

Als locatie hadden onze partners ervoor gezorgd dat we een tentoonstellingsruimte in het recent gebouwde Théâtre Mohammed VI ter beschikking hadden. Samen met de leerlingen van het Lycée bouwden we de expo op, regelden we de vernissage en zorgden we ervoor dat het een erg geslaagde expo werd. De vernissage was een succes, de opkomst was erg hoog en zowel de diverse bezoekers als de deelnemende leerlingen waren erg opgetogen.

“L’identité n’est pas donnée une fois pour toutes,

elle se construit et se transforme tout au long de l’existence.”

– Amin Maalouf –

[1] Scholenbanden is een programma van VVOB en wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid. Dit programma biedt een ondersteuningskader aan dat scholen in Vlaanderen en het Zuiden in staat stelt Noord-Zuid scholenbanden uit te bouwen. Het is een ideaal instrument om de leerlingen te sensibiliseren over lokale en mondiale problemen, te werken aan professionalisering van leraren en uiting te geven aan een solidariteitsgevoel.

img_2108img_2103img_2125img_2416img_2431-kopieimg_2443img_2455img_2582img_2609img_2646img_2657

Foto’s Elsbeth Neyens

Opbouw